Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Geen strafbaar feit gepleegd door korpschef en hoofdofficier mbt deventer moordzaak

Arrondissementsparket Breda
Het Openbaar Ministerie in Breda heeft vastgesteld dat de korpschef van de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland en de hoofdofficier van justitie Zwolle-Lelystad geen strafbaar feit hebben gepleegd rond de Deventer moordzaak.

Enkele verontruste burgers hadden eerder dit jaar aangifte tegen beiden gedaan. Deze burgers waren van mening dat de korpschef en de hoofdofficier wisten dat er valsheid in geschrifte was gepleegd bij de schrijfproeven in de Deventer moordzaak die in 2006 zijn afgenomen. De korpschef en de hoofdofficier hadden daarvan volgens hen aangifte moeten doen. Zij hebben dat echter niet gedaan en moesten volgens de verontruste burgers daarom nu zelf worden vervolgd.

Het OM Breda heeft naar aanleiding van de aangifte vastgesteld dat de korpschef en hoofdofficier geen strafbaar feit gepleegd hebben. Eerder onderzoek van de Rijksrecherche heeft namelijk uitgewezen dat er bij de schrijfproeven geen valsheid in geschrifte is gepleegd. Er was dan ook geen reden voor de korpschef en de hoofdofficier om daarvan aangifte te doen. Bovendien is het niet nakomen van de eventuele aangifteverplichting zelf niet strafbaar gesteld. Ook om die reden is besloten aan de aangifte tegen de korpschef en de hoofdofficier geen vervolg te geven.

Het OM Breda heeft de betrokkenen over deze conclusies geïnformeerd.

- Geen strafbaar feit, Openbaar Ministerie, 28-08-2009
 

Deel deze pagina...