Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Klokkenluiders worden beter beschermd


Ook voor de vele juristen werkzaam bij de overheid is het van belang om (morele) misstanden te kunnen melden. De huidige regeling was - zoals bekend - nog niet erg goed. Maar dit gaat veranderen. Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie gaan namelijke een betere bescherming krijgen. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen tegen hun organisatie krijgen een tegemoetkoming in hun proceskosten. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd.

[...]

- Klokkenluiders worden beter beschermd, Regering.nl, 11-09-2009
 

Deel deze pagina...