Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

NRC: De rechterlijke macht

Het NRC besteedt de laatste tijd via een aantal mooie artikelen aandacht aan de relatie tussen advocatuur, OM en rechters. In het NRC van zaterdag 5 september een nieuwe aanvulling, namelijk een mooie discussie tussen rechter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Reinier van Zutphen en Folkert Jensma. Onderwerp van discussie: de eerder geuite scherpe kritiek van strafrechtadvocaten op officieren van justitie. Belangrijkste kritiek: de spelregels worden niet meer nageleefd. Aanleiding voor dit alles is de Piranha-zaak waarin Officier van Justitie Koos Plooy door advocaten verweten wordt aan een rechercheur om een verklaring over een afgetapt telefoongesprek te wijzigen. Hieronder een overzicht:

- Verdediging wil officier Plooy horen in terreurzaak, De Pers, 6-6-2009
- Niks officiertje pesten, zeggen de vier advocaten; Openbaar Ministerie OM en vier raadslieden ruziën over de vraag of het strafklimaat en de toon in de rechtszaal verhardt, NRC, 11-8-2009
- Zijn rechters partijdig? Ja .; interview advocaat Jan Boone, NRC, 29-8-2009
- De stelling van Reinier van Zutphen: Rechterlijke macht mag eigen falen nooit verbloemen, NRC, 5-9-2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

 

Deel deze pagina...