Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Twee evaluatierapporten

Nog even de links naar twee rapporten die eind september gepubliceerd zijn:

1. Het onderzoek “Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers” werd uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie.

2. Het evaluatierapport van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). In dit rapport zijn de bevindingen van de Evaluatiecommissie Bureau Financieel Toezicht opgenomen en wordt een kader gegeven voor de verdere beleidsontwikkeling ter zake van het functioneren van het BFT.

- Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving WFTT, Overheid.nl, 23-9-2009
- Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht, Overheid.nl, 23-9-2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

 

Deel deze pagina...