Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Zonder advocatuurlijke attitude geen stageverklaring

Voor wie het gemist heeft: de site van de Orde van Advocaten meldt dat een stagiaire die volgens zijn opleiders 'niet beschikt over de advocatuurlijke attitude, in die zin dat hij niet beschikt over de kritische, volstrekt zelfstandige attitude die een behoorlijk advocaat betaamt alsmede niet beschikt over het analytisch vermogen om problemen te doorgronden en op te lossen', een stageverklaring kan worden geweigerd. Dit oordeel van de bestuursrechter Amsterdam van 12 januari jl. liet de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvSt in haar beslissing van 14 oktober jl. in stand.

'De attitude heeft zijn uitstraling op de vakbekwaamheid van de advocaat, welke bekwaamheid weer staat voor kwaliteit', aldus de rechtbank. Anders dan de aspirant-advocaat stelde; die zonder begeleiding op gespecialiseerd fiscaalrechtelijk terrein een hoge omzet genereerde, kunnen aan de stage dergelijke kwalitatieve eisen worden gesteld, oordeelde de Afdeling.

- Zonder advocatuurlijke attitude geen stageverklaring, NOvA, 22-10-2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

 

Deel deze pagina...