Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

De landelijke themadag Tuchtrecht

Studiecentrum rechtspleging (SSR) organiseert in samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de landelijke themadag Tuchtrecht onder de naam Schending van beroeps- en gedragsregels en de tuchtrechtelijke praktijk.

De landelijke themadag Tuchtrecht richt zich op de beroepsgroepen met wettelijk geregeld tuchtrecht waarvoor beroeps- en gedragsregels zijn opgesteld die een hoge kwaliteitsstandaard moeten garanderen. Het tuchtrecht is een instrument om de eigen verantwoordelijkheid van beroepsgroepen gestalte te geven door het opleggen van sancties. Goed geregeld tuchtrecht versterkt bovendien het maatschappelijk vertrouwen in de betreffende beroepsgroepen. Dat vertrouwen kan positief worden beïnvloed door onpartijdigheid, onafhankelijkheid en transparantie.

[...]

- Meer info, , 13-11-2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

 

Deel deze pagina...