Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Duurzame advocatuur

In MR-Online een artikel over duurzaamheid in de advocatuur. Samenvattend: soms gedreven uit eigen idealen, soms ingegeven door de cliënt of juist om financiële redenen is duurzaamheid een actueel onderwerp. Duurzaamheid krijgt hierbij meer een MVO-achtige invulling.

- Duurzame kantoren: niet bij spaarlampen alleen, MR-Online (pag. 68 e.v.), 03-11-2009
 

Deel deze pagina...