Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Ook niet-advocaten in bestuur kantoor

De Orde:

In het bestuur van de praktijkvennootschap van advocaten kunnen binnenkort niet-advocaten wordenopgenomen, zolang ze een minderheid vormen. De Algemene Raad besloot deze week om in maart een concept-verordening aan het College van afgevaardigden voor te leggen dat het huidige verbod op niet-advocaat bestuurders beperkt. Het ordebestuur wil daarmee tegemoet komen aan de behoefte aan managers en expertise op het gebied van marketing en HR die in de praktijk gebleken zou zijn.

De rede van Van Otterlo hintte al.

- There once was a world, De professionalisering van de balie in de moderne tijd, UvA, 7-11-2008
- Ook niet-advocaten in bestuur kantoor, NOvA, 7-1-2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

 

Deel deze pagina...