Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Samenvatting: Loth, M.A. - De taak van de strafrechter in een punitieve rechtsorde

Voor wie het gemist heeft: in NJB 2010/16 (23 april 2010) staat een essay van Mr. M.A. Loth (Marc) over de rol van de strafrechter.

Wat vraagt de samenleving van de strafrechter in het huidige punitieve strafklimaat? Het antwoord blijkt paradoxaal: de strafrechter is dienstbaar aan de maatschappij maar meer nog aan de rechtsorde. Komt die in het gedrang dan dient de strafrechter zijn stem luid en duidelijk te laten horen.

- Loth, M.A. - De taak van de strafrechter in een punitieve rechtsorde, NJB, NJB 2010, 784. Bladzijde 1034 (abonnement vereist)
 

Deel deze pagina...