Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

President Rekenkamer: notariaat heeft te weinig oog voor haar rol in de samenleving

In Aan de Slag van BNR gisteren een interview met de president van de Rekenkamer Saskia Stuiveling. Ook het afkalvend gezag van het notariaat kwam aan de orde. Stuiveling constateert de onmogelijkheid van de KNB om de belangenbehartiging te ontstijgen naar het belang van het beroep als zodanig voor de samenleving.

Belangenbehartiging is echt wezenlijk iets anders dan opnieuw bedenken wat je rol is in de samenleving en daar dan jouw organisatie op trimmen.

De beroepsgroep wordt vooral gezien als individuele belangenbehartiger en daar hoort ook het zeker stellen van hun publieke functie bij. Het werkelijke debat moet dan ook nog beginnen. Te vaak wordt enkel uitgelegd hoe hun werkelijkheid in elkaar zit in plaats van dat de werkelijkheid de organisatie kleurt. Het notariaat denkt - zo stelt Stuiveling - nog te veel dat de samenleving voor hen is in plaats van dienstbaar te zijn aan de samenleving.

- Luister hier naar het interview, BNR, 07-07-2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

 

Deel deze pagina...