Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Naar een Maatschappelijk Verantwoorde Opleiding

Omdat niet iedereen de rede gehoord of gelezen heeft, kan op de site van de Nederlandse Juristen Vereniging de rede van prof. mr. F.A.W. Bannier worden nagelezen waarin hij oproept om meer aandacht te geven aan de vorming van juristen:

Natuurlijk streeft de academische opleiding ernaar de student te leren zelfstandig te denken. Maar ik zou hem willen leren, daarenboven, dilemma’s te herkennen, ethische maatstaven te kunnen aanleggen. Een training die niet vroeg genoeg gegeven kan worden. Daarom al op de universiteit en niet pas in de beroepsopleiding respectievelijk RAIO.
Daar moet de vakspecifieke kennis geleerd worden en vaardigheden.

- Rede voorzitter prof. mr. F.A.W. Bannier, NJV, 11-06-2010
 

Deel deze pagina...