Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

6. Mag een advocaat zijn cliënt in het openbaar afvallen? Over de autonomie van Joran versus belangenbehartiging.

Laten we even terzijde schuiven of Joran van der Sloot handig heeft opgetreden door een interview te geven aan RTL. Zijn Nederlandse advocaat Bert de Rooij stelt in ieder geval in de Volkskrant dat in het algemeen het niet handig is voor verdachten van strafbare feiten om de publiciteit te zoeken. Is het echter aan een advocaat om in het openbaar een cliënt op deze (toch nog vrij genuanceerde) wijze af te vallen? Misschien als belangenbehartiger te begrijpen maar vanuit de autonomie van de cliënt een stap te ver? Een interessant dilemma.

- Advocaat begrijpt Joran niet, Volkskrant, 07-09-2010
 

Deel deze pagina...