Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

België: rechter De Smedt vrijgesproken van rechtsweigering

Eerder berichten we al over de Belgische strafrechter De Smedt die weigerde een vonnis te vellen inzake een recidivist waarvan een eerdere opgelegde straf niet ten uitvoer was gelegd. De redenering van De Smedt was dat de nieuwe feiten waren uitgelokt doordat de eerdere straf die hij zelf had opgelegd, niet was uitgevoerd. Rechtsweigering? Het Antwerps Hof meent van niet.

Het Hof:
"Rechtsweigering heb je niet als een rechter een foutief vonnis velt, maar alleen als een rechter geen recht spreekt. Aan het vonnis zelf worden door de wet geen kwaliteitseisen gesteld. Ook een foutief vonnis is een vonnis. De partijen die bij de zaak betrokken zijn kunnen een foutief vonnis aanvechten door in beroep en in cassatie te gaan. Een foutief vonnis maakt de rechter die het velt niet strafbaar. Als een rechter de waardigheid van zijn ambt beschaamt of zijn plichten niet nakomt kunnen nog altijd tuchtstraffen worden opgelegd."

Wordt vervolgd aangezien het Parket-generaal in cassatie gaat. Daarnaast staat ook het tuchtrechtelijke pad nog open.

- Parket-generaal gaat in Cassatie tegen vrijspraak De Smedt, Gazet van Antwerpen, 21-10-2010
- Antwerps Hof spreekt strafrechter De Smedt vrij, Gazet van Antwerpen, 21-10-2010
- Rechtsweigering, Rechtsethiek.nl, 12-06-2010
 

Deel deze pagina...