Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Chipshol-zaak, overzicht verhoren

De Chipshol-zaak staat weer even in de middelpunt van de aandacht. Vandaag is met het verhoor van oud-vicepresident Hans Westenberg de getuige-verhoren begonnen. Als verwacht wuifde hij de aantijgingen van Chipshol weg: van partijdigheid was geen sprake. De oud-rechter zal wordt gevolgd door een reeks van andere hooggeplaatsten uit de rechterlijke macht, ambtenarij en advocatuur. Een overzicht:

04-11 Oud-vicepresident Hans Westenberg
05-11 Advocaat Tim de Greve en RvS-lid Niels Koeman
09-11 Persraadsheer Hoge Raad Ernst Numann
10-11 Oud-rechtbankpresident Bert van Delden
22-11 Rechter Van der Windt
24-11 NMa-voorman Pieter Kalbfleisch

- Chipshol-affaire raakt rechters, FD, 04-11-2010
 

Deel deze pagina...