Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Ethiekonderwijs via roleplaying aan bedrijfsjuristen?

De Indiana State University bericht op haar website over het ethiek-onderwijs dat gegeven wordt aan de business-faculteit van deze universiteit. Ook hier wordt steeds meer gebruik gemaakt van role-playing en simulatie. De case is interessant genoeg om deze ook door te vertalen naar de bedrijfsjurist. Tijdens een zakenbijeenkomst belooft je CEO allerlei zaken die nooit waargemaakt zullen worden. Investeerders worden misleid omtrent de risico's die bepaalde investeringen daadwerkelijk dragen. De handelingen zijn ook in strijd met de wet. Hoe ga je hier - tijdens de meeting - als bedrijfsjurist mee om?

Over de meerwaarde van simulatie/role-playing-oefeningen - naast reflectie en oordeelsvorming - hebben we eerder bericht.

Board in Class: Students confront ethics in business during simulation, Indiana State University, 22-11-2010
De 10 regels voor goede ethieklessen, Rechtsethiek.nl, 07-01-2010
 

Deel deze pagina...