Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Beroepsgeheim vs Toezicht

De aankondiging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om het beroepsgeheim van advocaten in te perken door toezichthouders inzicht te geven in cliëntendossiers blijft een bron van discussie en aandacht. Netlaw Advocatenkantoren, een samenwerkingsverband van zeventien advocatenkantoren, heeft de Algemene Raad verzocht onder geen beding akkoord te gaan met richtlijnen van derden die kunnen leiden tot aantasting van het verschoningsrecht (onder het mom van toezicht):
de Nederlandse Orde van Advocaten te verzoeken onder geen beding akkoord te gaan met verordeningen c.q. overeenkomsten met derden, waaronder begrepen het zogenaamde Bureau Financieel Toezicht, de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën of met richtlijnen die (zouden kunnen) leiden tot een (verdere) aantasting van de verschoningsverplichting en het beroepsgeheim van de advocaat en roept de Nederlandse Orde van Advocaten op het verzet tegen elke aantasting van voornoemde rechten en plichten onverkort te handhaven en dit verzet zo nodig ook in Europees/Internationaal verband te organiseren.
Advocaten: Blijf af van beroepsgeheim, NOvA, 09-12-2010
 

Deel deze pagina...