Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Versterkte toezicht in de advocatuur? De Orde reageert.

De aankondiging vanuit de overheid tot het nemen van maatregelen teneinde het toezicht op de advocatuur te versterken, heeft ertoe geleid dat de Orde van Advocaten vandaag zelf een aantal maatregelen heeft aangekondigd. De insteek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om het beroepsgeheim van advocaten in te perken door toezichthouders inzicht te geven in cliëntendossiers gaf te veel druk? Of de aangekondigde acties overtuigen, moeten we afwachten. Het ministerie heeft nog niet gereageerd.

De aangekondigde maatregelen:
- De Orde wil jaarlijks 10 procent van alle advocatenkantoren gaan doorlichten.
- De huidige toezichthouders – advocaten die in hun regio zijn gekozen – zullen hiervoor steun krijgen van financieel specialisten van een accountantskantoor.
- Daarnaast zal er een centrale Stichting Derdengelden komen die al het geld beheert dat cliënten tijdelijk bij hun advocaat willen stallen.
- Bij de nieuwe Stichting Derdengelden kunnen alle geldstromen via advocatenkantoren worden gecontroleerd en eventueel ongebruikelijke transacties kunnen tijdig worden gesignaleerd.
- Het nieuwe toezichtstelsel van de advocatuur zal vanaf 2011 worden gecontroleerd door een onafhankelijke autoriteit. Deze zal namens de samenleving toezien op de afhandeling van klachten en de kwaliteit van het toezicht. Hij of zij zal hierover jaarlijks in het openbaar rapporteren.

Orde: toezicht op advocatuur versterkt, NOvA, 23-12-2010
 

Deel deze pagina...