Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Anker irriteert Van der Laan

Burgemeester Van der Laan - zelf oud-advocaat - betreurt het handelen van Wim Anker, advocaat van Robert M. Diens kritiek dat de gemeente een te grote rol heeft gespeeld en te veel de media heeft opgezocht, bestempelt Van der Laan bij AT5 als: "[...] een niet al te geslaagde poging om toch iets te zeggen; nietszeggend [...]". Door deze uitlating zal mogelijk Anker zich echter enkel gesterkt voelen in zijn standpunt. Het is namelijk interessant om te zien dat in deze zaak een derde partij zo nadrukkelijk aanwezig is. Dus niet enkel het OM maar ook de gemeente. Is het nog juist dat Van der Laan in deze fase ingaat op het handelen van Anker en dit kwalificeert?


Van der Laan boos op advocaat Robert M., AT5, 06-01-2011
 

Deel deze pagina...