Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Als rechter een vonnis copy-pasten: oppassen geblazen

Stel een vonnis is een directe kopie van een ander vonnis. Mag hieruit geconcludeerd worden dat er geen zelfstandige afweging door een rechter is gemaakt? De Belgische advocaat Christine Mussche meent van wel.

Vonnis is ‘pure kopie van een ander arrest', Het Nieuwsblad, 01-02-2011
 

Deel deze pagina...