Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Moet bij een notariële tuchtrechtelijke uitspraak de naam van de betrokken notaris worden gepubliceerd?

Nog niet gelezen maar mogelijk interessant is het boek van mr. M.R. Burghout waarin de vraag wordt verkend of tuchtrechtelijke naming and shaming het notariaat ten goede zou kunnen komen.

De inhoud:
Met de invoering van de nieuwe Wet op het notarisambt van 1999 dient de notaris zich naast openbaar ambtenaar als ondernemer te gedragen. De vrees bestaat dat de kwaliteit van de notariële dienstverlening zal verschralen ten gevolge van de marktgeoriënteerde beroepsuitoefening. Het is dan ook van belang stil te staan bij de vraag hoe verschraling kan worden voorkomen.

De vraag die in deze bijdrage centraal staat is of bij een notariële tuchtrechtelijke uitspraak de naam van de notaris moet worden gepubliceerd. Er wordt gekeken of met naming & shaming als uitgangspunt een positieve impuls kan worden gegeven aan de kwaliteit in het notariaat, daargelaten wat onder die kwaliteit moet worden verstaan. Kan naming & shaming een aanvulling zijn op het notariële tuchtrecht? Maakt onbekend onbemind?
Offtopic maar de prijs komt een echte dialoog waarschijnlijk niet ten goede? (€ 28,- voor een eBook, € 32,- voor de hardcopy, 124 pagina's).

Naming & Shaming in het notariële tuchtrecht, Kluwer, 09-11-2011
 

Deel deze pagina...