Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

39. Verboden verhouding: mogen raadsleden praten met ambtenaren?

Graag wijs ik op de interessante column op het weblog Publiekrecht & Politiek over de vraag of kamerleden mogen praten met ambtenaren. Nog niet veel reacties maar het item vraagt om reflectie:
Het is één van de meest fundamentele vragen in de informatierelatie tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. Mogen Kamerleden direct toegang krijgen tot die massieve bron van beleidsinformatie die in de hoofden van ambtenaren aanwezig is?
De vraag is ook te vertalen naar een dilemma op lokaal niveau.

Verboden verhouding: mogen Kamerleden praten met ambtenaren?, Publiekrecht & Politiek, 09-11-2011
 

Deel deze pagina...