Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Laat de notaris zich foppen door de 'klaargestoomde' demente?

In de NRC van vandaag is de reactie te lezen van Geertjan Sarneel, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, op het artikel van Philip Kooke van 3 februari in dezelfde krant. Kooke stelde in zijn artikel dat van notarissen niet kan worden verwacht dat zij dementie kunnen herkennen. Medische professionals vinden het immers ook al lastig genoeg. Kooke schreef het stuk naar aanleiding van de komst van het stappenplan dementie.

Sarneel stelt dat het betoog van Kooke te eenzijdig is:
'Zo gaat hij volledig voorbij aan het principiële recht van zelfbeschikking, waarbij anderen niet zomaar kunnen ingrijpen in iemands leven [...] Het recht van iemand om zijn nalatenschap te regelen zoals hij dat zelf wil, is zo sterk juridisch verankerd dat de notaris bij wet verplicht is een testament op te maken als iemand daarom vraagt. De notaris behoort daarbij te allen tijde kritisch te beoordelen of de rechtszekerheid die hij met zijn dienstverlening biedt, goed is gewaarborgd. [...]'
Een aardige discussie. Abonnees kunnen meer lezen in:
Notaris laat zich foppen bij 'klaargestoomde' demente; Misbruik van verzorgers bij dementie blijft op de loer liggen, NRC (abonnee), 03-02-2012
'Klaargestoomde' demente heeft ook recht op notaris, NRC (abonnee), 09-02-2012
 

Deel deze pagina...