Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

'Literatuur vergroot je empathie'

In het NRC van 31 januari is een interview te lezen met Mr. Jeanne Gaakeer, behalve raadsheer ook bijzonder hoogleraar Rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar stelling: het is belangrijk dat juristen (met name rechters) nooit vergeten dat wat zij op papier voor zich zien niet het leven is. Juist in de (gewone) literatuur is voor juristen veel te leren. Een interview vol mooie stellingen:
"Bij juristen ligt de nadruk vaak te sterk op het regelkarakter. Dat is een enorme verschraling. Als je niet uitkijkt, ben je bezig zaken op te lossen alsof het logische syllogismen zijn: als a, dan b, enz. Het literaire verhaal kan je juridische blik ontwrichten."
Gaakeer: door boeken worden onze ogen geopend. Verhalen kunnen tunnelvisie voorkomen; het inzicht geven dat het recht soms geen recht doet. Dat je aandacht hebt voor de mens als auteur van zijn eigen verhalen als je aandacht hebt voor de verhalen van de ander. Waarbij ook ons eigen leven verhaald wordt.

Het artikel verdient een vrije publicatie maar is enkel beschikbaar voor abonnees. Over Aristoteles, over het inleven in de situatie, het bewust opschorten van ongeloof (!) en waarom we beter af zijn met empathische juristen.

'Jurist moet romans lezen', NRC (abonnee), 31-01-2012
 

Deel deze pagina...