Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Onderzoek: mensen met een hoge morele identiteit/self handelen eerder moreel correct

Een groep sociologen, verbonden aan de University of California en de California State University, hebben een theorie van "het morele zelf" ontwikkeld en onderzocht dat het ethisch tekort in de (Amerikaanse) bank- en beurswereld en bij hypotheekverstrekkers kan verklaren. Conclusie van de onderzoekers: ons morele zelfbeeld vormt de basis van ons ethisch gedrag.

Ons zelfbeeld vormt - zo blijkt uit het onderzoek onder 350 studenten - een belangrijke motivator van ons gedrag en kan morele/immorele praktijken verklaren. Het is namelijk ons zelfbeeld dat zorgt voor schaamte als we worden aangesproken door anderen.

Conceptueel vraagt het onderzoek om nadere bestudering want de uitkomsten neigen ook naar een cirkelredenering of causaliteitsdrogreden: "mensen met een hoog moreel zelfbeeld zijn geneigd om zich meer op een ethisch verantwoorde manier te gedragen". (H/T Express.be)

Why Do Some People Behave Morally While Others Don’t?, Psych Central, 17-02-2012
Bankiers handelen vanuit een laag moreel zelfbeeld, Express.be, 20-02-2012
 

Deel deze pagina...