Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Zegt het schrappen van een deel van het interview met ex-D66-leider Dittrich iets over de cultuur binnen het OM?

NRC Handelsblad meldt dat het Openbaar Ministerie heeft geweigerd in Opportuun een deel van het interview te publiceren met de voormalige D66-leider Boris Dittrich. Het OM vond - zo wordt gesteld - dat Dittricht “te gevoelige” opvattingen verkondigde over de vervolging van Jorge Zorreguieta. Zegt deze censuur ook iets over het vervolgingsbeleid van justitie? Dittrich vreest het ergste. Terecht of betreft het duidelijk twee verschillende organisatie-onderdelen?

OM schrapte interview met ex-D66-leider Dittrich in eigen blad om Zorreguieta, NRC, 12-02-2012
Opportuun, OM
 

Deel deze pagina...