Ruzie aan de Herengracht: rot op! Een moreel activist vs de jurist als belangenbehartiger?
Ruzie Spong en Hammerstein, Telegraaf, 12-02-2011

Een klassieke niet-doen: het lekken van criminele antecedenten en informatie over de vriend van de dochter aan een bevriend echtpaar. Ook niet in Zwolle.
Rechter mailt strafblad door, Telegraaf, 12-02-2011
Zwolse aanklager en rechter verdacht van schenden ambtsgeheim, De Stentor, 11-02-2011

Naar een toezichthouder advocatuur. Brief staatssecretaris en reactie via de site van de orde.
Dekens onder eindverantwoordelijkheid' toezichthouder, NOvA, 10-02-2011