Als jurist kun je tegen diverse morele dilemma's aanlopen. Om enigszins een beeld te geven van mogelijke dilemma's vind je hieronder een (niet-volledig) overzicht.

Nu zullen deze dilemma's niet iedere jurist raken (of andere betrokkenen) of aanspreken, maar vaak zijn het wel kwesties waarover de meningen - zo is mijn ervaring - verschillen.

Sommige dilemma's zullen daarnaas door beroepsregels al grotendeels beantwoord worden ("is dit nu een dilemma???", hoor ik je denken), maar let op: nog steeds kan het waardevol zijn de morele vraag te stellen of dat wat beroepsregels (of reguliere wet- en regelgeving) voorschrijven, wel wenselijk is. Sterker nog: of het sowieso wel via regels "opgelost" zou moeten of kunnen worden.