Rechtsethiek.nl is een educatieve weblog over juridische beroepsethiek / normatieve professionaliteit en waarde(n)volle professionaliteit. Je vindt hier:

In verband met de huidige corona-crisis hebben we helaas geen vervolg kunnen geven aan de beste blog-verkiezing van studenten van 2020. Het streven is om in 2021 wel weer de beste blog / essay te kunnen publiceren. 

Reageren? 
Je kunt niet reageren op de artikelen. Helaas was onze ervaring dat te vaak serieuze onderwerpen - vol nuance - leidden tot ongenuanceerde ad-hominems ('doe NOOIT zaken met advocaat X!!', 'Nee, notaris Y, dat is pas een RAT ...', et cetera), van met name niet-juristen.

Dit is juist niet de bedoeling van het weblog. Er is geen ruimte om impulsief te reageren of enkel om eenzijdig kritiek te spuien. Ons streven is om studenten/cursisten maar ook beroepsbeoefenaren in de rechtspraktijk stof te geven ter lering (en zo mogelijk vermaak) als voor discussie en verdieping. Dus voor reflectie bij de koffieautomaat - zoals Kahneman zou zeggen - of tijdens colleges.

Wie
De artikelen zijn geschreven door docenten / onderzoekers op het gebied van ethiek / juridische beroepsethiek en rechtsfilosofie en door studenten. De artikelen zijn op persoonlijke titel.

Uitgangspunt hierbij is dat het niet uitmaakt wat je vindt, maar wel waarom je iets vindt.

Heb je onderwerpen die interessant zijn voor ons of voor onze studenten/cursisten of andere juridische beroepsbeoefenaren? We horen het graag.

Privacy
Hier kunnen we kort over zijn. We hebben geen persoonsgegevens van je. We gebruiken namelijk niet-gepersonaliseerde analytics om bij te houden wie onze site in het algemeen bezoekt (dat is de reden dat je met onze cookies moet instemmen). We weten dus niet wie onze site concreet bezoekt.

Enige uitzondering: als je ons mailt, komen we natuurlijk in bezit van persoonsgegevens. Als de mail echter is afgehandeld, zullen we je gegevens verwijderen. Mocht je twijfelen en toch willen weten welke gegevens we van je hebben? Neem dan maar even contact op.

Gebruik en copyright
Zie verder: copyright.

Contact en tips