Rechtsethiek.nl is een educatieve weblog over juridische beroepsethiek / normatieve professionaliteit en waarde(n)volle professionaliteit. Je vindt hier o.a.:


Reageren? 
Je kunt niet reageren op de artikelen. Helaas was het onze ervaring dat te vaak serieuze onderwerpen - vol nuance - leidden tot ongenuanceerde ad-hominems ('doe NOOIT zaken met advocaat X!!', 'Nee, notaris Y, dat is pas een RAT ...', et cetera), van met name niet-juristen.

Dit is juist niet de bedoeling van het weblog. Er is geen ruimte om impulsief te reageren of enkel om eenzijdig kritiek te spuien. Ons streven is om studenten/cursisten maar ook beroepsbeoefenaren in de rechtspraktijk stof te geven ter lering (en zo mogelijk vermaak) als voor discussie en verdieping. Dus voor reflectie bij de koffieautomaat - zoals Kahneman zou zeggen - of tijdens colleges.

Wie
We zijn werkzaam als beroepsethicus / docent en geven o.a. trainingen / cursussen aan juristen (in opleiding). Onze voorkeur gaat hierbij uit naar het op socratische wijze bespreken van concrete beroepsethische dilemma's. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een specifiek stappenplan (in de vorm van een moreel beraad) maar ook in vrije vorm. Deze site geeft hierbij de nodige achtergrondinformatie. Sommige artikelen zijn geschreven door studenten en op hun verzoek ook hier geplaatst. De artikelen zijn op persoonlijke titel.

Uitgangspunt hierbij is dat het niet uitmaakt wat je vindt, maar wel waarom je iets vindt.


Heb je onderwerpen die interessant zijn voor ons of voor onze studenten/cursisten of andere juridische beroepsbeoefenaren? We horen het graag. Maar let op: met klachten over al dan niet disfunctionerende rechters, advocaten, gerechtsdeurwaarders, bewindvoerders, et cetera, doen we niets. Ook zullen we ons nooit mengen in en uitspreken over concrete beroepsethische kwesties, integriteitsschendingen, mogelijke tuchtzaken, ... Hiervoor hoef je ons dus niet te mailen (graag verwijzen we je door naar bijvoorbeeld relevante klachtencommissies e.d.). Dit geldt ook voor journalisten. In het kort: we spreken met juristen, nooit over juristen.

Privacy
Hier kunnen we kort over zijn. We hebben in beginsel geen persoonsgegevens van je. We gebruiken namelijk niet-gepersonaliseerde analytics om bij te houden hoeveel bezoekers onze site in het algemeen trekt en technisch mogelijk te maken (dat is de reden dat je met onze cookies moet instemmen). We weten dus niet wie deze site concreet bezoekt.

Om dit blog niet te moeten beƫindigen, worden sinds 1 januari 2023 advertenties getoond op deze site. Met de inkomsten hopen wij een deel van de kosten te kunnen compenseren die we voor deze site maken. De advertenties zijn gepersonaliseerd, maar hiervoor geef je al dan niet toestemming aan Google om hiertoe cookies te plaatsen. Als je hierover twijfelt (ook wij afhankelijk van anderen en kunnen dit niet altijd overzien), dan lezen we dit graag z.s.m.

Nog een uitzondering: als je ons mailt, komen we natuurlijk in bezit van persoonsgegevens. Als de mail echter is afgehandeld, zullen wij de gegevens verwijderen. Mocht je twijfelen en toch willen weten welke gegevens we van je hebben. Neem dan maar even contact op. We willen schrijven over Juridische Beroepsethiek en zijn niet geĆÆnteresseerd in wie onze site bezoekt.

Gebruik en copyright
Zover mogelijk hebben we nooit teksten van anderen overgenomen of onrechtmatig geciteerd. Ook gebruiken we images die rechtenvrij zijn. Ook hiervoor geldt: indien je toch van mening bent dat we inbreuk maken op een bepaald copyright, dan vernemen we dit graag zodat we dit z.s.m. kunnen herstellen of het gebruik kunnen toelichten / onderbouwen. Zie verder: copyright.

Contact en tips