Welkom!

Een rechtsstaat staat of valt (ook) met de mensen die hier inhoud aan geven: juristen. Toch is het niet altijd helder wat het morele kader is van het juridisch handelen. Voor een aantal juridische beroepen lijken specifieke morele regels te gelden die afwijken va…

Meer lezen