Hieronder vind je overzicht van boeken, artikelen, sites e.d. die ik de afgelopen jaren heb ingezet of naar heb verwezen tijdens een moreel beraad of tijdens colleges / trainingen juridische beroepsethiek. Sommige zijn meer theoretisch van aard, sommige zijn duidelijk meer praktisch. Nog wel in opbouw, maar voor de liefhebber.

 

Is het overzicht volledig? Zeker niet en dat is ook niet mijn streven. Wel hoop ik dat je met onderstaande stukken een goede eerste inleiding kunt krijgen (waarschijnlijk is het al genoeg leesvoer). Zeker als je met onderstaande documenten verder op zoek gaat (via literatuurlijsten, bronverwijzingen e.d.). Indien je interessante aanvullingen hebt, dan hoor ik het echter graag. 

Boeken: algemene inleidingen (in het Nederlands)

Voor de liefhebber: als je helemaal op nul moet beginnen, dan kunnen deze boeken mogelijk van waarde voor je zijn. In alfabetische volgorde (niet alle boeken hebben mijn voorkeur).

Becker, M. (2021)
Ethiek voor juristen
Google Books

Böhler, B. (2017)
De goede advocaat
Google Books

Kaptein, H.J.R. (2006)
Kwade Zaken? De Moraal van het Juridisch Beroep
Google Books

Loth, M.A. & A.M.P. Gaakeer (2007)
Ethiek en het juridische beroep
Google Books

Lancksweerdt, E. (2020)
Juridische beroepsethiek 2.0. Professionaliteit door menselijkheid
Google Books

Schotman, E.H. (2020)
Ethiek en recht in kort bestek

Google Books

 

Rapporten, artikelen e.d.

Artikelen (uit de media)

Gidi Pols en Jochem van Staalduine / De Groene, De notaris als fraudedetective, 'je doet het al snel fout' (13-09-2023)


Overig: biografieën, romans e.d.

Het kan ook waardevol zijn om biografieën en eigen werk, of zelfs romans van bekende juristen - meestal advocaten - te lezen. Vaak herbergen deze veel interessante morele kwesties. Dit ondanks dat zij de werkelijkheid vaak iets mooier zullen maken dan deze daadwerkelijk is of was (ik moet het boek nog tegenkomen waarin een jurist zei dat hij alles verloor omdat hij of zij het vak niet aankon, e.d.).

Je kunt denken aan boekjes als: