Bahm, Archie J.
Teaching ethics without ethics to teach
in: Journal of Business Ethics 1:43-47 (1982)

Samenvatting
Een gedateerd artikel waarin Bahm stelt dat hedentendage (VS 1982!) geen fundamentele ethische theorieën meer (moeten) worden behandeld in toegepaste ethiek-cursussen. Want hoe kun je - volgens Bahm - nu in ethiek lesgeven wanneer mensen er geen vertrouwen in hebben dat er een betrouwbaar fundament is voor ethisch oordelen? Docenten moeten echter wel kennis hebben van ethische theorieën om morele oordelen op hun waarde te (kunnen laten) schatten.

Waarom volgens Bahm niet gedoceerd hoeft te worden in ethische theorieën? Om vijf redenen:
- Pluralistische vooronderstellingen die onze Westerse samenleving typeren, maken dat we meerdere visies moeten accepteren.
- Vrijheid van meningsuiting maakt dat we moeten respecteren dat het aan ieder individu vrij staat om zijn eigen ethische ideeën te hebben (zolang het de ander maar niet schaadt).
- De waarheid van waarden zal niet worden gevonden door hier naar te zoeken.
- Mensen weten vaak al wel wat juist of onjuist is ondanks dat zij niet kunnen uitleggen waarom dit zo is.
- Mensen hebben weinig interesse om "over te stappen" naar een bepaalde ethische visie als deze zich aandient.

Het artikel is anno 2007 helaas nog van weinig waarde omdat
- bovenstaande redenen zichzelf tegenspreken;
- Bahm geen rekening houdt met theorieën die zich juist richten op ethisch pluralisme (bijvoorbeeld de prima facie-theorie van Ross);
- Bahm niet een alternatief beschrijft. De noodzaak van ethiek-onderwijs wordt namelijk niet ter discussie gesteld.

De centrale vraag blijft echter interessant: moet een docent de ethische theorieën inzetten teneinde ethiek te doceren bij toegepaste studies?