Oordeel: ***

Het nieuwe juridische professionalisme

The Problematics of Moral and Legal Theory
Richard A. Posner
Cambridge/London 1999, p. 185-201, chapter 3: Professionalism.

Stelling van het artikel: de advocaat was - tot de jaren '60 vorige eeuw - mogelijk geen echte professional. Het werd in ieder geval verborgen achter een zweem van mystiek. Posner noemt dit gemystificeerd professionalisme. Mogelijk was de advocaat wel professioneel, maar dit helaas verborgen. Door gebruik te maken van standaard-technieken was het lastig om te vast te stellen of sprake was van echte professionaliteit:
- een obscure/eigen taalkundige stijl
- een acholingseis om toegang te krijgen tot het beroep
- de claim en eis van permanente - vaak generieke - educatie en beroepsuitoefening
- het cultiveren van charisma en persoonlijkheid
- de weerstand tegen het inzichtelijk/transparant maken van processen
- gebrek aan hiërarchie
- de pretentie van altruïsme
- een anti-competatieve omgeving
- een anti-algoritmisch kennisdomein (en de bijbehorende weerstand tegen kunstmatige intelligentie)

Dit is gelukkig minder geworden. Maar - zo zegt Posner - we moeten wel oppassen dat we niet doorschieten. Terug naar vroeger moeten we echter voorkomen. Zo goed was het ook weer niet. Een interessant en prettig leesbaar artikel.


Tot slot, ter overweging de volgende stelling uit bovengenoemd artikel:
"Het is een drogreden om te veronderstellen dat nu er te veel handhaving is of te veel advocaten, er ooit een tijd is geweest waarin het aantal precies goed was. Glendon heeft het wel juist als hij zegt een toenemende concurrentie het minder aannemelijk maakt dat een advocaat de belangen van de cliënt ondergeschikt zal maken aan de ideeën van de advocaat over een "hoger" sociaal belang. Maar het is ook minder waarschijnlijk dat de advocaat de belangen van de cliënt ondergeschikt maakt aan het eigen belang van de advocaat."