Hieronder een link naar de de door het WODC opgestelde “Trendrapportage Advocatuur 2006”. Deze trendrapportage geeft inzicht in de toegankelijkheid, continu├»teit en kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat. Het rapport is vooral beschrijvend van aard. Uit dit rapport blijkt - zo stelt de Staatssecretaris van Justitie - niet van knelpunten.

In het rapport wordt expliciet aandacht geschonden aan beroepsethiek en morele dilemma's (par. 4.4). Een aantal dilemma's worden geschetst, namelijk tussen:
- profijt en professie
- meerdere belangen
- wel of niet informatie-verstrekking
- diversiteit en gemeenschap
- betalingen uit verdachte bron
- verschoningsrecht en waarheidsvinding.

- Brief Staatssecretaris van Justitie, website van de Orde van Advocaten), 04-12-2007
- Trendrapportage advocatuur 2006 (volledige tekst), WODC, 04-12-2007