Is de advocaat de held van de rechtsstaat of wordt zijn vak steeds meer gedicteerd door commercie? De maatschappelijke rol van advocaten staat - zoals ons bekend - vandaag centraal op een congres. Trouw licht toe.

[...]

- De advocaat: integer of geldbelust?, Trouw, 19-09-2009