In het jaarverslag (2007) van de Nederlandse Orde van Advocaten wordt het begrip professionele moraliteit geïntroduceerd, zonder dat daarbij wordt aangegeven wat daar precies onder verstaan moet worden. In deze bijdrage op de website van Advocatie.nl geeft professor Rob van Otterlo (op persoonlijke titel) inhoud aan het begrip professionele moraliteit. Hij kijkt vanuit zijn leerstoel Organisatie van de juridische dienstverlening naar dit begrip, en wat het zou kunnen betekenen voor advocaten.

- Essay-serie: de integriteit van de advocaat, Advocatie.nl