Boek: Kwade zaken? De moraal van het juridisch beroep
Auteur: Herman Kaptein
Uitgave: Ars Aequi, Juridische Uitgeverij (december 2006)

----------

Nederland mag zich beroepen op een redelijk fatsoenlijke rechtspleging. Maar met officiële opvattingen over toelaatbaar juristengedrag is het grondig mis, nog afgezien van groezelige en regelrecht criminele rechtspraktijken. Sinds het begin van de jaren '90 werd over juridische beroepsethiek - al dan niet in de media - menige strijd gestreden. Er staat veel op het spel, met name voor mensen en instellingen die zijn overgeleverd aan al die juristen(streken).

In Kwade zaken worden juridische ambts- en beroepsopvattingen voor het eerst kritisch en stelselmatig onder de loep genomen. Juridische ratten krijgen er genadeloos van langs, Hendrik Kaptein legt onomwonden uit hoe de beroepsethiek gehandhaafd kan én moet worden.. Nog meer regels zijn volgens hem in elk geval niet de oplossing. Dan rijst immers weer het probleem van verantwoord gebruik van regels: een juridisch Droste-effect.