Het NRC bericht uitgebreid over een zaak waarin een wetgevend ambtenaar raadsheer wordt maar zich vervolgens in een zaak terugtrekt om als deskundige de overheid te helpen. Met als inzet: een wet die hij zelf schreef.

Partijdigheid?

[...]

- Rechter laat eigen wet niet los, Advocaat-generaal verwijt raadsheer in Den Bosch partijdigheid, NRC, 16-01-2009