Dat ethisch handelen ook vraagt om bepaalde structurele randvoorwaarden is bekend. Bijvoorbeeld werkdruk is een belangrijke oorzaak van minder - vaak onbewust - ethisch gedrag. Het Financieele Dagblad meldt dat echter niet alleen Nederlandse rechters over werkdruk blijken te klagen (zie artikel Trouw). Op dit moment wordt namelijk Spanje getroffen door een landelijke staking van rechters. De rechters zeggen te worstelen met een ondraaglijke werkdruk. Ruim 60% van de rechters doet mee aan de staking.

[...]

- Werkdruk op rechter blijft hoog door toename van aantal zaken, Trouw, 07-05-2005
- Spaanse rechters staken, Het Financieele Dagblad, 19-02-2009