Trouw meldt dat advocaten rechters steeds sneller wraken. Deze openlijke beschuldiging van partijdigheid is pijnlijk in concrete gevallen.

[...]

- Wraking treft rechter in zijn beroepseer, Trouw, 07-04-2009