In het NRC een aanbevelenswaardig interview met de Britse jurist Philippe Sands. Sands is de schrijver van het boek Torture Team waarin hij beschrijft hoe hoge juridische ambtenaren van president Bush oorlogsmisdaden pleegden in Guantánamo Bay. Sands is in het bijzonder geïnteresseerd in de maatschappelijke verantwoordelijkheid/integriteit van juristen. Sands constateert dat ideologie bij genoemde juristen te veel voorop bleek te staan.

Een mooi citaat: "Ik kon niet begrijpen hoe advocaten die aan Harvard en Yale afstudeerden ondervragingstechnieken goedkeurden die op marteling neerkomen. Hoe deden die mensen dat? [...] Mijn werkhypothese was dat met andere juristen dit nooit was gebeurd. [...]"

Op de vraag of deze personen wel advocaat kunnen worden genoemd, antwoord Sands nog wel instemmend. Maar deze juristen ontbeerden wel een belangrijke competentie die van een goed jurist kan worden verwacht: het kunnen geven van onbevreesd, kritisch en onafhankelijk advies.

Als gezegd een interessant artikel dat zich goed leent voor verdere (class-room) discussie.

- 'De Bush-staf heeft een grens overschreden', NRC Handelsblad, 13-6-2009