Boek: De rechter beslist
Auteur: H. Rottier
Uitgave: Wereldbibliotheek (2001)

----------

Beschrijving
Wetten en regels hebben soms onverwachte en onbedoelde gevolgen. De wet, die wordt geschreven om onze samenleving rechtvaardiger te maken, kan opeens een bron van geschillen tussen de burger en de overheid worden. In zijn botsing met de overheid en het recht zoekt de burger soms de oplossing bij de rechter. In De rechter beslist beschrijft Herman Rottier deze en andere geschillen tussen burgers en overheid.

----------

Recensie rechtsethiek.nl
Een luchtige kijk achter de schermen van rechterlijke beslissingen. Herman Rottier beschrijft vanuit zijn functie als bestuursrechter te Almelo op een toegankelijke wijze een aantal geschillen. De juridische waarde is anno 2009 wel beperkt: een aantal zaken zou juridisch gezien nu mogelijk zelfs anders uitvallen. Het boekje is echter met name interessant vanwege haar casusbeschrijvingen (erg sterk) en om het inzicht dat de niet juridisch geschoolde lezer wordt gegund van het werk van een rechter. Vanuit ethisch gezichtspunt is met name het laatste hoofdstuk waardevol. Een aantal dilemma’s op het gebied van objectiviteit worden geschetst en “opgelost”.

Bruikbaarheid voor ethiekcolleges: 7 van de 10 (met name door het laatste hoofdstuk)