Boek: In het geding
Auteur: John Grisham
Uitgave: A.W. Bruna Uitgevers (2009)

----------

Beschrijving
Twee partijen maken zich op voor de belangrijkste rechtszaak in de tabaksindustrie, het proces tegen de vier grootste producenten van tabakswaren. De uitkomst zal bepalend zijn voor de toekomst van de hele industrie. Maar niemand houdt rekening met Nicholas Freeman, een jongeman met een vaag verleden die in de jury zit.

----------

Recensie rechtsethiek.nl
Uit onderzoek (bijvoorbeeld hier of hier) is gebleken dat het lezen en bespreken van gewone literatuur erg waardevol kan zijn voor de ethische ontwikkeling van een professional. Voor het snijvlak van recht en ethiek komen de boeken van John Grisham hiervoor bij uitstek in aanmerking. Nu is 2009 "Grisham-jaar" dus een mooi moment om een boek te bespreken. In het geding handelt - als één van de weinige boeken - over een civielrechtelijke casus. De lovende kritieken in de media (bijvoorbeeld vier sterren in de Thrillergids van VN) kloppen.

Voor ons vakgebied is de constatering van De Telegraaf interessanter: "Wederom toont Grisham op genadeloze wijze de zwakke plekken in het Amerikaanse rechtssysteem". Dit klopt wel. Als je jury-rechtspraak, vormen van belangenverstrengeling of de mogelijkheid tot het kopen van een uitspraak wilt bespreken dan is het boek waardevol. Ook geeft het boek goed weer hoe recht in Amerika beïnvloed wordt door performance en overtuiging. De advocaten die Grisham beschijft, zijn in termen van Parker typische belangenbehartigers en daardoor weer minder bruikbaar. Verantwoordelijkheid voor het rechtssysteem is geen onderwerp van discussie. Ethische grenzen worden bewust gepasseerd zonder dat Grisham de hoofdrolspelers hiervoor laat boeten. Ethiek is trouwens (natuurlijk) ook hier Amerikaans ingevuld en dus regelgeoriënteerd. Treffend hiervoor is:

"Nicholas had het recht voldoende bestudeerd om te weten dat het in flagrante strijd met de ethiek was dat het blondje, of iemand anders die was ingehuurd, een potentieel jurylid rechtstreeks benaderde."

Bruikbaarheid voor ethiekcolleges: 6 van de 10.