De Duitse federale orde van advocaten heeft duidelijk standpunt ingenomen inzake de de (bekende) Duitse neonazi Horst Mahler: hij mag het beroep van advocaat niet meer uitoefenen. De Duitse federale orde van advocaten heeft hem van het tableau geschrapt zo meldt ons De Standaard.

- Neonazi en advocaat Mahler van tableau geschrapt, De Standaard, 20-08-2009