Dat diverse vormen van (nieuwe) media kunnen bijdragen aan de ethische ontwikkeling van juristen is bekend. En gelukkig zijn we niet de enige die dit onderkennen en voorbeelden aanreiken! In het NJBBlog van 3/8 vind je een interessant artikel van Inge van der Vlies met een aantal mooie voorbeelden: van CSI, Alley McBeal tot Orson Welles' The Trial.