Training: Ethiek en tuchtrecht

Type opleiding: Spitsuurstudie
Niveau: *** Verdieping
Prijs: € 395,- (excl. btw)
Datum en locatie: 6 oktober 2009 - Hogeschool Domstad te Utrecht

Omschrijving
Als vrij ondernemer streeft de gerechtsdeurwaarder winstmaximalisatie na, maar hij ervaart als monopolist en drager van geprivatiseerde overheidsbemoeienis ook de grenzen van zijn handelen. Deze cursus beoogt het spanningsveld tussen ethiek en winstmaximalisatie bloot te leggen en begrijpelijk te maken.

Het doel van het tuchtprocesrecht is de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen, maar de roep om klagers en de samenleving beter te faciliteren (vb.: toekennen van schadevergoeding) zal binnen afzienbare tijd uitmonden in nieuwe wetgeving. In een apart blok tuchtprocesrecht worden o.a. aan de hand van vele recente uitspraken de eigenaardigheden van de interne klachtprocedure en van de klachtprocedure bij de diverse colleges voor het voetlicht gebracht.

In deze verplicht gestelde cursus komen alle door de KBvG voorgeschreven onderwerpen aan bod. Ook zal aandacht worden geschonken aan het aan de Staatssecretaris van Justitie aangeboden evaluatie-advies ‘Noblesse Oblige’.

Bestemd voor
- Gerechtsdeurwaarders
- Kandidaat-gerechtsdeurwaarders
- Juristen werkzaam bij gerechtsdeurwaarderskantoor
- Beleidsmedewerkers werkzaam bij gerechtsdeurwaarderskantoor

Programma
13:30 Ontvangst
14:00 Ethiek
15:15 Pauze
15:30 Vervolg onderdeel Ethiek
16:45 Pauze met broodjes, soep en warme snack
17:45 Tuchtrecht
19:00 Pauze
19:15 Vervolg onderdeel Tuchtrecht
20:30 Einde programma

Sprekers
M.J-M.L. Baudoin
Mr. A.C.J.J.M. Seuren

Meer info