We lezen vandaag in De Volkskrant de oproep vanuit advocatenland om fatsoen weer centraal te stellen in het rechtsdiscours. Nu door algemeen deken Willem Bekkers. Als een advocaat te ver doorschiet in zijn of haar uitlatingen en hier niet op terug wenst te komen, ziet hij de gang naar de tuchtrechter als enige oplossing. Maar de deken is ook kritisch naar de rechterlijke macht als het OM. Beide zijn ze te afwezig en te weinig kritisch t.a.v. hun eigen functioneren. Dit raakt hun publieke verantwoordelijkheid.

- Deken: Grievende advocaat moet naar tuchtrechter, De Volkskrant, 25-9-2009
- grief, Van Dale, 25-9-2009