Ook voor de vele juristen werkzaam bij de overheid is het van belang om (morele) misstanden te kunnen melden. De huidige regeling was - zoals bekend - nog niet erg goed. Maar dit gaat veranderen. Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie gaan namelijke een betere bescherming krijgen. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen tegen hun organisatie krijgen een tegemoetkoming in hun proceskosten. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd.

[...]

- Klokkenluiders worden beter beschermd, Regering.nl, 11-09-2009