Het NRC besteedt de laatste tijd via een aantal mooie artikelen aandacht aan de relatie tussen advocatuur, OM en rechters. In het NRC van zaterdag 5 september een nieuwe aanvulling, namelijk een mooie discussie tussen rechter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Reinier van Zutphen en Folkert Jensma. Onderwerp van discussie: de eerder geuite scherpe kritiek van strafrechtadvocaten op officieren van justitie. Belangrijkste kritiek: de spelregels worden niet meer nageleefd. Aanleiding voor dit alles is de Piranha-zaak waarin Officier van Justitie Koos Plooy door advocaten verweten wordt aan een rechercheur om een verklaring over een afgetapt telefoongesprek te wijzigen. Hieronder een overzicht:

- Verdediging wil officier Plooy horen in terreurzaak, De Pers, 6-6-2009
- Niks officiertje pesten, zeggen de vier advocaten; Openbaar Ministerie OM en vier raadslieden ruziƫn over de vraag of het strafklimaat en de toon in de rechtszaal verhardt, NRC, 11-8-2009
- Zijn rechters partijdig? Ja .; interview advocaat Jan Boone, NRC, 29-8-2009
- De stelling van Reinier van Zutphen: Rechterlijke macht mag eigen falen nooit verbloemen, NRC, 5-9-2009