Het vertrouwen tussen cliënt en advocaat is erg belangrijk. De geheimhoudingsverplichting van een advocaat is hierbij een belangrijk instrument. Een advocaat mag enkel bij hoge uitzondering dit vertrouwen schenden door informatie van de cliënt openbaar te maken. Van een uitzondering is bijvoorbeeld sprake indien er dreiging van terrorisme is (ook in de media wordt dit standpunt veelvuldig uitgedragen teneinde de positie van advocaten duidelijk te maken, zie bijvoorbeeld het artikel in de Volkskrant, met oud-deken Els Unger). Nu werd deze week bekend via de Telegraaf dat letselschadeadvocaat mr. de Vos een cliënt - oud-militair Wilfred H. - bij de politie heeft aangegeven nadat deze had gedreigd om een bomaanslag te plegen op het ministerie van Defensie.

Deze handeling heeft tot een publieke discussie geleid. De nieuwe advocaat van Wilfred H. (mr. van der Biezen) is bijvoorbeeld over het handelen van zijn collega duidelijk: hij noemt het handelen schandalig. De vraag is nu of deze kwalificering terecht is.

Indien sprake is van een terroristische dreiging mag een advocaat zijn geheimhoudingsplicht schenden. Dit staat voorop. De vraag is vervolgens wat een goede procedure is. Dit lijkt ter discussie te staan. Mr. van der Biezen lijkt meerdere procedures voorop te staan: soms heeft het informeren van politie van de politie de voorkeur, soms zijn andere wegen meer geschikt (in casu: crisishulpverlening). Maar kan een advocaat deze afweging wel altijd maken? Is hier geen kennis en inzicht voor nodig die een advocaat overstijgt en vaak alleen maar achteraf controleerbaar is? Niet iedere advocaat zal in ieder geval de psychische gesteldheid als de feitelijk mogelijkheden van een cliënt bij een melding kunnen inschatten.

Het is aannemelijk om in geval van terrorisme zekerheid voorop te stellen. Het is niet voor niets één van de weinige redenen om de verplichting tot geheimhouding te passeren. Ook als de afweging van mr. De Vos niet de juiste was, is de kwalificatie van mr. van der Biezen in ieder geval niet op zijn plaats. Het handelen van mr. de Vos kan wenselijk zijn en verdient hieroor geen afkeuring in bovengenoemde bewoordingen.

- Veteraan met trauma in cel, De Telegraaf, 28-9-2009
- 'De geheimhoudingsplicht is absoluut voor een advocaat', De Volkskrant, 29-4-2006