Mr. Pieter Bogaers, bekend asieladvocaat, laat (opnieuw) van zich horen. In het boek Van forfaitaire rechtshulp naar pseudorechtshulp beschrijft hij het stelsel van pro-deo-advocatuur en dat komt er niet goed af. De centrale stelling is dat het stelsel van pro deo-advocatuur in Nederland totaal is vergaan en het niets doen en corruptie bevordert. Ik heb het boek nog niet gezien (bespreking volgt), maar ik denk dat velen zijn punt wel herkennen? Helaas dat na ruim drie jaar nog zo weinig is veranderd. De kritische oproep van Bogaers valt echter zeer te waarderen.

- ‘Pro deo-advocatuur wassen neus’, Katholiek Nieuwsblad, 18-9-2009
- Betalen voor illusies, Trouw, 29-6-2006